• Tjenester

  • Om oss

  • Våre kunder

  • Ta kontakt

Tjenester

Energidata bidrar til resultatorientering av VA-­virksomheter gjennom presis og rettferdig sammenlikning av både overordnede og operative resultater.

Hvorfor Energidatas opplegg for resultatorientert VA-ledelse?

Resultatorientert VA-ledelse skal på en kostnadseffektiv måte utvide brukernes kompetanse og kapasitet slik at det blir mulig å:

  • beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av alle, motivere medarbeiderne og gi et solid grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
  • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
  • praktisere balansert målstyring av arbeidsprosessene med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere innsatsen.
  • utøve faktabasert endringsledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene, alternative løsninger) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
  • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.
  • effektivisere rapportering og oppfølging slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Nyheter

Hva skjer med VA-benchmarking?

Søndag 03/10/21 Erland Eggen

VA-benchmarking har etter ønske fra noen større kommuner blitt gjennomført for å øke nytten av deltakelsen i BedreVann. Dette har blitt oppnådd ved tre tiltak:

  • ...
les mer »

Delta i VA-benchmarking 2020

Tirsdag 07/01/20 Erland Eggen

Alle som deltar får en enestående mulighet til å se virksomhetens praksis og resultater med friskt blikk og til å lære av andre.

Både de som ønsker å motivere ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY