• Tjenester

  • Om oss

  • Våre kunder

  • Ta kontakt

Tjenester

Energidata bidrar til resultatorientering av VA-­virksomheter gjennom presis og rettferdig sammenlikning av både overordnede og operative resultater.

Hvorfor Energidatas opplegg for resultatorientert VA-ledelse?

Resultatorientert VA-ledelse skal på en kostnadseffektiv måte utvide brukernes kompetanse og kapasitet slik at det blir mulig å:

  • beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av alle, motivere medarbeiderne og gi et solid grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
  • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
  • praktisere balansert målstyring av arbeidsprosessene med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere innsatsen.
  • utøve faktabasert endringsledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene, alternative løsninger) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
  • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.
  • effektivisere rapportering og oppfølging slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Nyheter

VA-benchmarking 2019 er gjennomført

Mandag 29/07/19 Erland Eggen

I VABM 2019 sammenliknet vi 52 BedreVann-deltakere på resultatområdene tjenestestandard, miljøstandard, gebyr, fornyelsesevne, driftseffektivitet og systemeffektivitet. Aktivitetene som ble analysert ...

les mer »

VA-sammenlikning for faktabasert ledelse

Onsdag 20/03/19 Erland Eggen

Vi kan sammenlikne din virksomhet med 50 kommunale VA-virksomheter. Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for ...

les mer »

VABM 2019 - orientering

Mandag 18/03/19 Erland Eggen

Bla gjennom vedlagt presentasjon og finn ut om deltakelse i VA-benchmarking 2019 kan hjelpe din kommune til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål og delmål. ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY