Nyheter


Søndag 03/10/21

Hva skjer med VA-benchmarking?

Erland Eggen

VA-benchmarking har etter ønske fra noen større kommuner blitt gjennomført for å øke nytten av deltakelsen i BedreVann. Dette har blitt oppnådd ved tre tiltak:

  • Tilleggsanalyser av blant annet kostnadseffektivitet, rammebetingelser og bærekraft
  • Strategisk ...
les mer »
Tirsdag 07/01/20

Delta i VA-benchmarking 2020

Erland Eggen

Alle som deltar får en enestående mulighet til å se virksomhetens praksis og resultater med friskt blikk og til å lære av andre.

Både de som ønsker å motivere forbedringer og dokumentere resultater vil ha mye å hente. Benchmarkingen danner også et ...

les mer »
Mandag 23/12/19

God jul og godt nyttår ønskes fra benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Tirsdag 15/10/19

EDC AS støtter SeSammen-gruppens forbedringsarbeid.

Erland Eggen

EDC har på oppdrag fra SeSammen utført en systematisk sammenlikning og analyse av driftseffektiviteten (produktivitet) hos 10 av de deltakende renovasjonsvirksomhetene. Målet var å identifisere og forklare ulikheter med sikte på gjensidig læring og utvikling av en felles beste ...

les mer »
Mandag 29/07/19

VA-benchmarking 2019 er gjennomført

Erland Eggen

I VABM 2019 sammenliknet vi 52 BedreVann-deltakere på resultatområdene tjenestestandard, miljøstandard, gebyr, fornyelsesevne, driftseffektivitet og systemeffektivitet. Aktivitetene som ble analysert var vannproduksjon, vanndistribusjon, avløpstransport, avløpsrensing, kundebetjening ...

les mer »
Onsdag 20/03/19

VA-sammenlikning for faktabasert ledelse

Erland Eggen

Vi kan sammenlikne din virksomhet med 50 kommunale VA-virksomheter. Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for samarbeidet mellom ledelse, ansatte og styre/eiere

les mer »
Mandag 18/03/19

VABM 2019 - orientering

Erland Eggen

Bla gjennom vedlagt presentasjon og finn ut om deltakelse i VA-benchmarking 2019 kan hjelpe din kommune til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål og delmål. /media/files/vabmorientering.pdf

les mer »
Torsdag 20/12/18

God jul og godt nyttår ønskes fra VA-benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Tirsdag 06/11/18

Resultatutviklingen for VA-sektoren siste 5 år er analysert

Erland Eggen

EDCs VA-benchmarking (VABM) foretar standardisert måling av de viktigste resultatene for vann og avløp. Målemetodene som først ble utviklet i 2007 har stadig blitt forbedret, men fra og med 2012 er det mulig å beregne resultatutviklingen for 40 kommuner som har deltatt i hele ...

les mer »
Onsdag 12/09/18

VA-benchmarking 2018 viser også resultatutviklingen de siste årene

Erland Eggen

Les om bransjestatus og utviklingen på seks resultatområder her /media/files/vabm18fellesrapport.pdf

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY