Benchmarking i Midt-Østen

EDC's Effometermetode benyttes nå ved effektivitetssammenlikning av kraftnett i Midt-Østen og i Europa. Det er den samme metoden som benyttes i VA-benchmarking. EDC utfører sammenlikningene på oppdrag fra et av verdens største konsulentselskap

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY