Resultatutviklingen for VA-sektoren siste 5 år er analysert

EDCs VA-benchmarking (VABM) foretar standardisert måling av de viktigste resultatene for vann og avløp. Målemetodene som først ble utviklet i 2007 har stadig blitt forbedret, men fra og med 2012 er det mulig å beregne resultatutviklingen for 40 kommuner som har deltatt i hele perioden.  Finn ut hvordan det har gått her /media/files/vasektorenbedrerresultatene.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY