VA-benchmarking 2017 - utkast til analyse er sendt ut til deltakerne.

Forenklet sammendrag, oppsummering av resultatene og nøkkeltall med inndata til analysen er sendt ut. Resultatene gjennomgås og drøftes på resultatmøtet 24.8 hos VA-etaten, Oslo kommune.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY