VA-benchmarking 2019 er gjennomført

I VABM 2019 sammenliknet vi 52 BedreVann-deltakere på resultatområdene tjenestestandard, miljøstandard, gebyr, fornyelsesevne, driftseffektivitet og systemeffektivitet. Aktivitetene som ble analysert var vannproduksjon, vanndistribusjon, avløpstransport, avløpsrensing, kundebetjening og støttefunksjonene. Analyseresultatene omfatter nåstatus, utviklingstrender, forskjeller og muligheter og fremstilles på en måte som er egnet til å støtte læring og utvikling.

For å sikre en rettferdig sammenlikning ble også deltakernes naturgitte og historiske rammebetingelser beregnet. De vanskeligste rammebetingelsene i gruppen var 3,5 ganger mer kostnadskrevende enn de letteste, og det høyeste gebyrnivået lå hele 4,4 ganger over det laveste. På en skala fra null til hundre prosentpoeng varierte miljøstandarden fra en score på 97% ned til 14%. Tjenestestandarden varierte mellom 99% og 29%, og fornyelsesevnen mellom 88% og 37%. Deltakerne hadde størst utfordringer på resultatområdene fornyelsesevne og miljøstandard, mens resultatene var overveiende gode på tjenestestandard og driftseffektivitet.

36 av deltakerne har gjennomført benchmarkingen både i 2013 og i år og gjorde det mulig å anslå resultatutviklingen siste 6 år. Det var driftseffektivitet som hadde den sterkeste utviklingen i perioden, men også gebyrnivå viste forbedring. Det gjennomsnittlige gebyrnivået i gruppen gikk ned med 11%.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY