VA-sammenlikning for faktabasert ledelse

Vi kan sammenlikne din virksomhet med 50 kommunale VA-virksomheter. Du kan lære av de beste, følge opp målsettinger, styrke strategier, se virkningen av mulige endringer og legge et bedre grunnlag for samarbeidet mellom ledelse, ansatte og styre/eiere

Hva vi gjør.

Energidatas VA-benchmarking etablerer en matematisk modell av virksomheten som sammenlikner miljøstandard, tjenestestandard, gebyrnivå, fornyelsesevne og kostnadseffektivitet og identifiserer sterke sider, svake sider og forbedringsmuligheter for samtlige VA-aktiviteter. Modellen kan simulere endringer i system og drift og beregne konsekvensene for kostnader og måloppnåelse. Metodikken er utviklet og forbedret i samarbeid med deltakerne og Norsk Vann siden 2007.

 

Hvordan resultatene formidles.

Analysene presenteres i form av individuelle, skreddersydde rapporter på fire detaljeringsnivå:

  • én for politisk ledelse/styre/adm. ledelse: 6 A4-sider som beskriver virksomhetens viktigste resultater i klartekst med enkle figurer.
  • én for virksomhetsledelsen: 8 A4-sider som oppsummerer alle de viktigste analyseresultatene med tekst og figurer.
  • én for videre oppfølging: 90 siders presentasjon som beskriver både forutsetninger, metodikk og resultater i form av diagrammer med individuelle kommentarer
  • én for nærmere analyse, budsjettberegning osv: Regneark med nyttige nøkkeltall, KPIer og enhetspriser.

 

Ta kontakt.

Hvis din kommune ikke deltar i BedreVann, nivå 2, må du fylle ut et kortfattet inndataskjema. For nærmere informasjon om tilbudet ta kontakt med meg på erland.eggen@energidata.no eller telefon 915 14 529. For en presentasjon av metodikken og mulighetene se /media/files/vabmorientering.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY