VABM 2019 - orientering

Bla gjennom vedlagt presentasjon og finn ut om deltakelse i VA-benchmarking 2019 kan hjelpe din kommune til å utvikle, motivere og følge opp både langsiktige mål og delmål. /media/files/vabmorientering.pdf

Energidatas VA-benchmarking gir en analyse av resultatområdene miljøstandard, tjenestestandard, gebyrnivå, fornyelsesevne og kostnadseffektivitet og aktivitetene vannproduksjon, vanndistribusjon, avløpsdistribusjon, avløpsrensing, kundebetjening og støtte. Metodikken som er utviklet og forbedret i samarbeid med VA-sektoren, har nå vært benyttet siden 2007.

Analysen viser hvor virksomheten befinner seg pr. resultatområde og pr. aktivitet, utviklingen siden sist og trenden siste 5 år (hvis inndata foreligger). Den avdekker også på de viktigste forbedringsmulighetene og de beste kommunene pr. område og pr. aktivitet, og det gjøres en nærmere sammenlikning med en utvalgt kommune.

Analysen presenteres i form av individuelle, skreddersydde rapporter på fire detaljeringsnivå:

  • én for politisk ledelse/styre/adm. ledelse: 6 siders wordrapport som beskriver kommunens viktigste resultater i klartekst med enkle figurer.
  • én for fagledelsen: 8 siders wordrapport som oppsummerer alle de viktigste analyseresultatene med tekst og figurer.
  • én for videre oppfølging: 90 siders powerpoint som beskriver både forutsetninger, metodikk og analyseresultater i form av diagrammer med individuelle kommentarer
  • én for nærmere analyse, budsjettberegning osv: Excel arbeidsbok med nøkkeltall, KPIer og enhetspriser.

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY