Nyheter


Torsdag 20/12/18

God jul og godt nyttår ønskes fra VA-benchmarkene!

Erland Eggen

les mer »
Tirsdag 06/11/18

Resultatutviklingen for VA-sektoren siste 5 år er analysert

Erland Eggen

EDCs VA-benchmarking (VABM) foretar standardisert måling av de viktigste resultatene for vann og avløp. Målemetodene som først ble utviklet i 2007 har stadig blitt forbedret, men fra og med 2012 er det mulig å beregne resultatutviklingen for 40 kommuner som har deltatt i hele ...

les mer »
Onsdag 12/09/18

VA-benchmarking 2018 viser også resultatutviklingen de siste årene

Erland Eggen

Les om bransjestatus og utviklingen på seks resultatområder her /media/files/vabm18fellesrapport.pdf

les mer »
Tirsdag 10/10/17

VA-foretak er overrepresentert i VA-benchmarking 2017

Erland Eggen

VA-benchmarking 2017 er gjennomført med tre nye deltakere i forhold til 2016. Alle disse var kommunalt eide VA-foretak. Totalt utgjorde VA-foretak organisert som KF’er eller AS’er 30% av deltakerne./media/files/vabm2017vaforetakoverrepresentert.pdf

les mer »
Torsdag 31/08/17

Benchmarking i Midt-Østen

Erland Eggen

EDC's Effometermetode benyttes nå ved effektivitetssammenlikning av kraftnett i Midt-Østen og i Europa. Det er den samme metoden som benyttes i VA-benchmarking. EDC utfører sammenlikningene på oppdrag fra et av verdens største konsulentselskap

les mer »
Fredag 25/08/17

Narvik Vann KF ny deltaker i VA-benchmarking

Erland Eggen

Etter å ha blitt presentert for opplegget og mulige fordeler ved deltakelse har Narvik Vann bestemt seg for å delta i VA-benchmarking.

les mer »
Torsdag 27/07/17

VA-benchmarking 2017 - utkast til analyse er sendt ut til deltakerne.

Erland Eggen

Forenklet sammendrag, oppsummering av resultatene og nøkkeltall med inndata til analysen er sendt ut. Resultatene gjennomgås og drøftes på resultatmøtet 24.8 hos VA-etaten, Oslo kommune.

les mer »
Onsdag 12/10/16

Syatematisk sammenlikning av VA-virksomheter for 8. gang.

Erland Eggen

Flere av de 12 deltakerne i årets VA-benchmarking kunne fremvise gode resultater, men alle hadde noe å lære om seg selv og av de andre deltakerne. /media/files/vabm2016artikkel.pdf

les mer »
Lørdag 05/04/14

Strategidugnad basert på virksomhetsmodellen

Erland Eggen

Virksomhetsmodellen som benyttes ved sammenlikning av VA-virksomheter kan nå også benyttes til å simulere endringer i VA-system eller drift og vedlikehold av systemet. /media/files/strategiutvikling.pdf

les mer »
Mandag 15/10/12

Benchmarking for målrettet VA-ledelse

Erland Eggen

VA-benchmarkingen understøtter målrettet ledelse ved at virksomhetens prestasjoner i de viktigste resultatdimensjonene fremstilles på en objektiv og balansert måte. Objektiviteten ivaretas ved å vise resultatene i forhold til 48 andre kommuner og balansen ved å understreke ...

les mer »
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY