Om oss

Energidata AS ble etablert i 1984 av forskere fra SINTEF. I 1992 ble selskapet engasjert i utviklingen av benchmarkingsverktøy for kraftnett (se www.nettbenchmarking.no eller www.gridbenchmarking.com), og fra 2000 ble arbeidsområdet utvidet til gassdistribusjon, renovasjon og vann- og avløp (se www.va-benchmarking.no) samtidig som den internasjonale aktiviteten økte.  I 2007 ble Energidata Consulting AS (EDC) etablert med særlig fokus på ledelse av Infrastruktur og FoU.

Energidata og EDC har fire ansatte og samarbeider med norske og internasjonale konsulentselskap og frittstående eksperter om større oppgaver. Opplegget for sammenlikning av VA-virksomheter ble utviklet i samarbeid med en gruppe fageksperter fra ledende VA-aktører. Konseptet for resultatorientert VA-ledelse er en videreføring av de delene av VA-benchmarking som gir størst nytteeffekt i forhold til ressursinnsatsen for brukerne.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY