Våre kunder

Energidata har siden 2007 sammenliknet resultater og praksis hos store og små  kommunale VA-etater og KF'er.

Dette er noen av de VA-virksomhetene vi har assistert:

 • Stjørdal Kommune
 • Stavanger kommune, Vann- og avløpsverket
 • Sørum kommunalteknikk KF
 • FjellVAR KF
 • Kristiansand kommune, VA-etaten
 • Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
 • Ringerike kommune, tekniske tjenester
 • Sandnes kommune, Kommunalteknikk
 • Tromsø kommune, Vann og avløp
 • Trondheim kommune, Bydrift
 • Østre Toten kommune
 • Aurskog-Høland kommune
 • Bergen Vann
 • Våler Kommune
 • Karmøy Kommune
 • Bømlo Vann og Avløp
 • Tynset kommune
 • Narvik kommune

Energidata har også utført benchmarkingsoppdrag for følgende bedrifter og etater:

 • Avfall Norge
 • 40 renovasjonsvirksomheter / renovasjonsetater
 • 150 elnettselskaper fra 14 land
 • 15 gassnettselskaper
 • McKinsey & Co
 • KEMA Consulting
 • Boston Consulting Group
 • ASPLAN VIAK
 • Energi Norge
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY