Kompetansebygging for resultatorientert VA-ledelse

Kompetansebyggingen for resultatorientert VA-ledelse setter kundens medarbeidere bedre i stand til å praktisere resultatorientering og balansert målstyring gjennom kjennskap til verktøy, muligheter og utfordringer.

Formål

  • etablere bedre kompetanse om resultatorientering, balansert målstyring og konstruktiv resultatoppfølging.
  • etablere bedre kompetanse om effektiv dataforvaltningen som både kan understøtte resultatorientert VA-ledelse og andre behov for rapportering og dokumentasjon.
  • gi innsyn i den matematiske virksomhetsmodellen og hvordan den kan benyttes for sammenlikning, resultatoppfølging, simulering av endringer, budsjettering osv.

Gjennomføring

Kompetansebyggingen kan inngå i Energidatas opplegg for administrativ støtte eller bestilles som frittstående kurs, kursserier og arbeidsdugnader med tid og sted etter nærmere avtale:

 

Innføring i resultatorientert VA-ledelse

Målgruppe: Topp- og mellomledere i VA-virksomheter/ kommuner som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert VA-ledelse.

Formål: Lære deltakerne hvordan resultatorientert VA-ledelse kan tas i bruk for å oppnå bedre målorientering, motivasjon og resultatoppnåelse.

Opplegg: Presentasjon av muligheter og utfordringer ved balansert målstyring, og hvordan resultatorientert VA-ledelse kan understøtte utvikling av balansert mål, gode forbedringsstrategier og effektiv resultatmåling og oppfølging. De viktigste budskapene understøttes med gruppeoppgaver basert på realistiske eksempler fra sammenlikning av VA-virksomheter

Omfang: En dag.

 

Strukturering av virksomhetsdata for resultatorientert VA-ledelse og annen rapportering

Målgruppe: Medarbeidere i VA-virksomheter/ kommuner som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert VA-ledelse.

Formål: Gi deltakerne en innføring i inndatabehov for resultatorientert VA-ledelse og synergiene med annen nødvendig rapportering.

Opplegg: Gjennomgang av inndata for virksomhetsmodellen inklusive definisjoner, feilkilder, krav til nøyaktighet, datakilder i virksomheten mv. Sammenhengen med KOSTRA og annen rapportering og drøfting av hvordan tilgjengelige opplysninger kan struktureres bedre. Viktige budskap understøttes med oppgaver basert på eksempler.

Omfang: En dag.

 

Innføring i rapporter og KPIer som understøtter resultatorientert VA-ledelse

Målgruppe: Medarbeidere i renovasjonsvirksomheter/ kommuner som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert renovasjon (ROReno).

Formål: Gi deltakerne en innføring i standard rapporter og KPIer for å lette bruken av resultatene.

Opplegg: Gjennomgang av de ulike rapportene og KPIene og hvordan de kan brukes for å løse aktuelle oppgaver. Viktige budskap understøttes med oppgaver basert på eksempler.

Omfang: En dag.

 

Innføring i den matematiske virksomhetsmodellen for VA

Målgruppe: Medarbeidere i VA-virksomheter som bruker eller vurderer å bruke Energidatas opplegg for resultatorientert VA-ledelse.

Formål: Gi deltakerne en innføring i  virksomhetsmodellen for for å lette bruken av resultatene.

Opplegg: Gjennomgang av hvordan virksomhetsmodellen beregnes på basis av inndata og hvordan denne benyttes for å beregne resultater og prestasjoner. Viktige budskap understøttes med oppgaver basert på eksempler.

Omfang: En dag.

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY