BedreVA-ledelse (BedreVann, utvidet analyse, VA-benchmarking)

BedreVA-ledelse benytter innrapporterte data til BedreVann og presenterer et strategisk bilde av hvor din virksomhet står i forhold til andre kommuner på både standard, fornyelsesevne effektivitet og gebyr.

Formål

  1. Beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av både eiere, styre og medarbeidere og gi et grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer
  2. Kvantifisere virkningen av interessante endringer i systemer, drift og organisering og beskrive hvordan alle de viktigste resultatene påvirkes som basis for veivalg
  3. Effektivisere rapportering og oppfølging både på strategisk, taktisk og operativt nivå slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

Gjennomføring

BedreVA-ledelse utføres på basis av data innrapportert til BedreVann, nivå 2.

Resultatmøtet avholdes i august/ september og omfatter gjennomgang av modellen og resultatene. I tillegg utfordres deltakerne til å presentere årsaker til god og dårlige resultater

En konsulent fra Energidata kan etter nærmere avtale presentere analyseresultatene for ledergruppe, styre og ansatte. Det er også mulig å benytte virksomhetsmodellen til å beregne konsekvensene av aktuelle endringer i system og drift.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY