Hva skjer med VA-benchmarking?

VA-benchmarking har etter ønske fra noen større kommuner blitt gjennomført for å øke nytten av deltakelsen i BedreVann. Dette har blitt oppnådd ved tre tiltak:

  • Tilleggsanalyser av blant annet kostnadseffektivitet, rammebetingelser og bærekraft
  • Strategisk sammenstilling av resultatene
  • Individuell rapportering på fire detaljeringsnivå

Datagrunnlaget har vært et fåtall utvalgte opplysninger fra den omfattende rapporteringen til BedreVann.

 

 EDC AS har foreslått et utvidet samarbeid med Norsk Vann der VA-benchmarking utgjør et forenklet sammen­dragsnivå i BedreVann med reduserte krav til inndata og individuell rapportering av de viktigste resultatene. Hensikten med dette er å senke terskelen for deltakelse i BedreVann og gjøre resultatene enklere tilgjengelig for politisk og administrativ ledelse.

Inntil et slikt samarbeid eventuelt kan etableres, ser EDC seg dessverre nødt til å innstille sin levering av VA-benchmarking. Vi takker for hyggelig samarbeid så langt!

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY