Benchmarking for målrettet VA-ledelse

VA-benchmarkingen understøtter målrettet ledelse ved at virksomhetens prestasjoner i de viktigste resultatdimensjonene fremstilles på en objektiv og balansert måte. Objektiviteten ivaretas ved å vise resultatene i forhold til 48 andre kommuner og balansen ved å understreke både sammenhenger og konflikter mellom de ulike dimensjonene. /media/files/benchmarkingformalstyrtvaledelseartikkel.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY