VA-benchmarking

Mål

VA-benchmarking skal styrke graden av resultatorientering og legge grunnlaget for læring, engasjement, motivasjon og måloppnåelse gjennom sammenlikning med andre virksomheter og balansert målstyring.

Hva kan kommunen oppnå ved å delta i VA-benchmarking?

VABM gir en bedre oversikt over kommunens posisjon i forhold til andre kommuner. Analysen av seks resultatområder gir et tydeligere bilde av sterke og svake sider og av mulighetene til forbedring.


Gir deltakelse en merverdi ut over BedreVann?

VABM analyserer flere resultatområder og presenterer resultatene på en måte som er bedre egnet til å fokusere og underbygge behovet for endringer både mht. gebyr, bærekraft og standard.


Hva slags dokumentasjon får vi?

VABM resulterer i rapporter, presentasjoner og nøkkeltall som beskriver din kommune. Kommunikasjonseksperter har deltatt i utformingen av sammendragsrapporter som er tilpasset ulike målgrupper mht. språk, figurer og presentasjonsform. Én rapport er skreddersydd for VA-ledelsen og en annen for eiere, politikere og andre ikke-fagfolk. En power-pointpresentasjon gjennomgår alle de viktigste resultatene på en forståelig måte, og et excel-ark viser kommunens nøkkeltall sammenliknet med tidligere år og med middelet av de andre.


Hva kreves av inndata?

For kommuner som deltar i BedreVann, nivå 2 kreves ingen ytterligere inndata.


Må vi delta i BedreVann, nivå 2 for å delta i VA-benchmarking?

Nei, kommuner kan også delta i VABM ved å fylle ut et kortfattet og enkelt inndataskjema på excel-format.


Hva er gjennomføringsplanen for VA-benchmarking?

Inndata (for de som ikke deltar i BedreVann, nivå 2) må sendes inn seinest 15.6. Rapportutkast sendes ut medio august for kommentarer. Endelig rapportering vil foreligge medio september.


Hvilke forutsetninger har EDC AS for å utføre VA-benchmarking?

EDC (Energidata) er en pioner på systematisk sammenlikning av infrastruktur/ monopolvirksomhet og har siden 1991 utført benchmarkingsanalyser av hundrevis av virksomheter i 12 land. Våre metoder er kvalitetssikret av Econ/Pöyry i 1997, av E.ON Energie (Tyskland) i 2007 og benyttet i store oppdrag for McKinsey & Co, KEMA Consulting og Boston Consulting Group. VA-modellen er utviklet i samarbeid med en faggruppe fra de største VA-etatene i NorgeBetingelser

Alle opplysninger og analyseresultater som ikke er offentlig tilgjengelig vil bli behandlet konfidensielt.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY