VA-foretak er overrepresentert i VA-benchmarking 2017

VA-benchmarking 2017 er gjennomført med tre nye deltakere i forhold til 2016. Alle disse var kommunalt eide VA-foretak. Totalt utgjorde VA-foretak organisert som KF’er eller AS’er 30% av deltakerne./media/files/vabm2017vaforetakoverrepresentert.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY