EDC AS støtter SeSammen-gruppens forbedringsarbeid.

EDC har på oppdrag fra SeSammen utført en systematisk sammenlikning og analyse av driftseffektiviteten (produktivitet) hos 10 av de deltakende renovasjonsvirksomhetene. Målet var å identifisere og forklare ulikheter med sikte på gjensidig læring og utvikling av en felles beste praksis på viktige områder. Analysen har omfattet både detaljer vedrørende produktivitet og sammenhengen mellom produktivitet og prestasjonene på øvrige viktige resultatområder. Resultatene er blitt presentert i form av individuelle rapporter for hver virksomhet og en felles analyse av produktivitet, som ble drøftet på en workshop 3.10. Deltakerne kjente seg igjen i analysen som også ga ny innsikt i forskjeller, muligheter og veier til systematisk læring og etablering av beste praksis. Flere er allerede i gang med å omsette innsikt til endring, og SeSammen vil utforme et opplegg for regelmessig oppfølging og  forbedring på aktuelle samarbeidsområder.

For nærmere informasjon kontakt Trond Norum, SeSammen

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY